Маршрутни промени

Важно

Информация за провеждаждане на Рали Варна 2016 г

Във връзка с провеждането  на Рали Варна 2016, на 27.05.2016 г. от 19:30 до 21:30 часа ще бъде затворен за движение участъка на бул. "Христо Ботев" от кръстовището с бул. "Съборни" до кръстовището с бул. "Мария Луиза".
 
На 28.05.2016 г. от 16:30 до 20:00 часа, ще бъде затворен за движение участъка на бул. "Васил Левски" от бензиностанция OMV до пътен възел "Почивка" двупосочно.
На 29.05.2016 г. същият участък ще бъде затворен за движение от 16:00 до 19:00 часа.
 
На 28.05.2016 г. от 16:00 до 20:00 часа, ще бъде затворен за движение пътя за Аладжа манастир от Т - образното кръстовище до кв. "Виница" - двупосочно.

Работно време на пунктове за абонаментни карти за месец юни

Уважаеми пътници,
Считано от 27.05.2016 г. „Градски транспорт“ ЕАД Варна открива редовна кампания за закупуване на абонаментни карти за пътуване.

Пунктовете за продажба на абонаментни карти за месец  месец май ще обслужват както следва:

Пункт Централна станция ул."Русе" ( обръщача до училище “Димчо Дебелянов”)

27.05.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа  почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
28.05.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
29.05.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
30.05.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа  почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
31.05.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа  почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
01.06.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа;  
02.06.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа;  
03.06.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа;  
04.06.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа.

Пункт в административната сграда на ул. "Тролейна" 48

От 27.05.2016 г. до 04.06.2016 г. всеки работен ден от 09:00 - 16:30 часа, почивка от 12:00 - 12:30 часа

Пунктове "Галата" и "Аспарухово"

27.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа
28.05.2016 г. - 08:30 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:00 - 15:30 часа;
30.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
31.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
01.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа; 
02.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
03.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
04.06.2016 г. - 08:30 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа.

Пунктове "Младост", "Север", "Владилавово"

27.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
28.05.2016 г. - 08:30 - 16:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:00 - 15:30 часа;
30.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
31.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
01.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа; 
02.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
03.06.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа / 15:50 - 16:20 часа;
04.06.2016 г. - 08:30 - 16:00 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа.