Важно

Съобщение

Уважаеми пътници, считано от 01.07.2015 г. и във връзка с лятна ученическа ваканция се въвеждат следните промени по разписания:

За автобусна линия 2 - преустановява се обслужването до сп. Сокол,  курс в 7:30 часа от сп. Централна поща ще се изпълнява до сп. Зора;
За автобусна линия 14 А - курс в 06:35 от Владиславово няма да се обслужва, но се запазва курс в 17:10 от сп. Почивка;
За автобусна линия 36 - преустановява се обслужването на курсовете в 07:10 от Звездица и в 18:10 от Варна. В 18:00 от ЖП Гара автобус 37 ще изпълнява комбиниран курс през с. Звездица, а в 12:15 от с. Константиново ще бъде комбиниран през с. Звездица до Варна;
За информация в реално време, моля посетете страниците на http://varnatraffic.com/bg-BG

 

Превозни документи на деца от 0 до 7 годишна възраст

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 г. на Министерството на финансите, по реда описан както следва:
 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.
 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Дружеството, издаващо картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на "Градски Транспорт" ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция "пунктове и цени".

Маршрутни промени

Responsive image

Затворен участък за ремонт на бул. "Трети март"

Уважаеми клиенти, считано от 11.06.2015 г. поради ремонтни дейности в район "Владислав Варненчик" по бул. "3 ти март",  ще бъде затворено за движение северното платно от кръстовището с бул. "Ян Хунияди" до кръстовището с бул. "Света Елена". Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока център)."Градски транспорт" ще обновява официалната информация, която постъпва в Дружеството,на  страниците на http://www.gtvarna.com/ и http://varnatraffic.com/Info.

Responsive image

Затворен за движение участък на бул."Осми Приморски полк"

Считано от 22.06.2015 г. поради затваряне за ремонт на северното платно на бул. „Осми Приморски полк” от кръстовището с бул. „Чаталджа” до кръстовището с бул. „Цар Освободител” (посока център) и технологична невъзможност за преминаване,  се преустановява обслужването на тролейбусна линия 86.Всички закупени абонаментни карти за м. юни, ще се признават от район Аспарухово в тролейбус 88, автобуси по линии 2, 17,46, 17/46, 17/60  до центъра (двупосочно), в 17 А до и от сп. „Почивка” (двупосочно), в автобусна линия 51 от сп. „Козирката” до сп. „Средношколска” (двупосочно).„Градски транспорт” ЕАД Варна

Новини

Съобщение

"Градски транспорт" ЕАД информира, че считано от 01.06.2015 г. автобусна линия 55 от ЖП Гара ще се обслужва в 18:40 ч. и съответно в 19:20 часа от сп. 'Корабостроител".

Подробно
Магазини Мания: Магазин Мания