Важно

Обслужване през празничните дни

Уважаеми клиенти, 

През предстоящите празнични дни, "Градски транспорт" ще обслужва автобусните и тролейбусни линии с празнично разписание.
Считано от 01.05.2016 г. се възстановява обслужването на линия 20 по утвърденият й маршрут по бул. "Трети март".
Считано от 03.05.2016 г. се възстановява обслужването на тролейбусни линии 83 и 88 по утвърденият им маршрут по бул. "Трети март"

В празничната нощ на 30.04.2016 г. срещу 01.05.2016 г., "Градски транспорт“ ЕАД ще обслужва безплатен транспорт  както следва:
Линия 14:

От сп. „Бл. 407“ (Владиславово)  до Катедралата - 22:30 часа;
От сп. „Козирката“ в 00:40, 01:30 часа.

Линия 22:
От сп. „Бл. 407“ (Владиславово)  до Катедралата - 22:30 часа;
От сп. „Централна поща“ в 00:40, 01:30 часа.
 
Линия 2/17/46:

От Боровец в 23:15 часа;
От Галата в 23:20 часа;
От сп. „Централна поща“ в 00:40, 01:30 часа.
 
 
 

Работно време на пунктове за абонаментни карти за месец май

Уважаеми пътници,
Считано от 28.04.2016 г. „Градски транспорт“ ЕАД Варна открива редовна кампания за закупуване на абонаментни карти за пътуване по всички автобусни и тролейбусни направления от транспортната схема на Община Варна.
За вътрешно градски линии с номера: 7, 10, 12, 13, 14, 17, 17А, 20, 22, 31, 32, 39, 41, 82, 83, 88, 118, 148, 209.
За крайградски линии с номера: 9, 18, 29, 36, 37, 46, 55, 60, 109, 118А


Пунктовете за продажба на абонаментни карти за месец  месец май ще обслужват както следва:

Пункт Централна станция ул."Русе" ( обръщача до училище “Димчо Дебелянов”)

27.04.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа  почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
28.04.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа почивака от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
29.02.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
30.04.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
01.05.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
02.05.2016 г. - 08:00 - 16:30 часа  почивка от 12:00 - 12:30 часа;
03.05.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/;
04.05.2016 г. - 08:00 - 18:45 часа почивка от 12:00 - 14:00 часа / стъпаловидно/.

 


Пункт в административната сграда на ул. "Тролейна" 48

От 27.04.2016 г. до 05.05.2016 г. всеки работен ден от 09:00 - 16:30 часа, почивка от 12:00 - 12:30 часа

Пунктове "Галата" и "Аспарухово"

27.04.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
28.04.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
03.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
04.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:00 - 15:20 часа.


Пунктове "Младост", "Север", "Владилавово"

27.04.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
28.04.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
03.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа;
04.05.2016 г. - 08:30 - 18:00 часа почивка от 12:00 - 12:30 часа и 15:50 - 16:20 часа.


 

Важна информация за спирка КЗ

 
Уважаеми пътници,
С цел облекчаване трафика по време на ремонтните дейности на Аспарухов мост, НЯМА да се обслужват спирки „КЗ“ двупосочно!!!

 

Промени в разписанието на автобусна линия 55

Считано от 02.04.2016 г., се променя разписанието на автобусна линия 55 за вечерния курс, който ще се изпълнява от ЖП Гара в 17:40 часа, от сп. "Корабостроител" в 18:20 часа.

Маршрутни промени от 19.02.2016 г.

    Уважаеми клиенти, 
 

    Във връзка със строително – ремонтни дейности по бул. „Трети март“ в участъка от кръстовището с бул. „Република“ до кръстовището с ул. „Вяра“, считано от 19.02.2016 г. временно се преустановява обслужването на тролейбусна линия 83. Маршрута на тролейбусна линия 88 ще се обслужва по маршрута на тролейбусна линия 82 в участъка от начална спирка „Бл. 407“ до сп. „Дом Младост“. Няма да се обслужват спирките на бул. "Трети март“, а именно: сп. „Осъм“, „3 –ти март“, „Искър“, „Янтра“, „Огоста“,  „Централна автобаза“, „Дом Младост“ на ул. „Вяра“.
   Всички абонаментните карти закупени за тролейбусна линия 83 и 88, да се зачитат за редовен превозен документ по маршрута на тролейбусна линия 82 и 88 от/до сп. „ТИС Север“ и от/до ЖП Гара двупосочно.  Абонаментни карти за тролейбусни линии 82 и 83 НЕ СА ВАЛИДНИ по маршрута на тролейбусна линия 88 в участъка от сп. „Централна поща“ до Аспарухово и обратно.
Временната организация в маршрута на движение на автобусна линия 20 посока ЖП Гара  е както следва: след сп. „3-ти март“ автобуса завива по бул. „Република“ и обслужва спирките в участъка, на кръстовището с бул. „Цар Освободител“ с ляв завой продължава по същия и обслужва сп. „Хемус“ и сп. „Възраждане“, след кръстовището с ул. „Вяра“ се включва по утвърдения си маршрут. Промените се въвеждат двупосочно до приключване на строително  ремонтните дейности. Закупените абонаментни карти за 83 и 88 ще бъдат валидни в автобусна линия 20 до приключване на ремонта.

Превозни документи на деца от 0 до 7 годишна възраст

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 
Чл. 27. (1) Картата за безплатен пътнически превоз на децата до 7 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Картата се издава от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.
(2) Картата по ал. 1 е персонална, без снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.
 (3) Картата се издава със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(4) Кметът на общината или лицето, на което е възложено издаването на картите, води специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен или настоящ адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родителя/настойника, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.


Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на "Градски Транспорт" ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция "пунктове и цени".

Новини

Благодарствено писмо

В Дружеството на 19.08.2015 г. бе получено следното писмо и изказваме благодарност за добрите думи! Здравейте, Да не повярва човек, но се случи и на мен. Дойде момента да изкажа най - големи благодарности на Ваш служител. Човек никога не трябва да се отчайва, има и добри хора. Вашият колега КРАСИМИР МАРИНОВ КАТЕЛИЕВ - шофьор, заслужава моята похвала която ще Ви опиша с най-голямо желание. Вчера по...

Подробно