Абонаментни карти за лица на 65 и повече години през м. октомври

Уважаеми клиенти,
 
„Градски транспорт“  Ви информира, че считано от 05.10.2016 г. до 15.10.2016 г. включително ще се продават абонаментни карти  за граждани на 65 и повече години. 
За удобство на всички заинтересовани лица, Дружеството разкрива пет нови обекта за настоящата кампания.
Право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна - по решение на ОбС Варна  № 2080 - 9/40/30.03.2015 г..
Право на карта имат:
1. Всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т.4 от Закона за чужденците в България;
2. Гражданите на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия;
3. Гражданите на 67 и повече години имат право на карта за две линии;
Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи:
• Лична карта - оригинал;
• Актуална снимка;
• Заявка за издаване на карта се изисква при: 
    1) първоначално издаване:
    2) при издаване на дубликат;
    3) при смяна на линия или при пропуснат срок.
• Настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност;
• Копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал.2 и ал.3 от КСО.
 
Пунктове за издаване на абонаментни карти и работно време
 
1. Пункт "Централна станция"(до у-ще „Димчо Дебелянов“) - без почивен ден от 08:00 до 17:00 часа;
2. Пункт "Младост" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
3. Пункт "Север" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
4. Пункт "Владиславово" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
5. Пункт "Аспарухово" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
6. Пункт "Галата" от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
7. Пункт "Явор"  от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
8. До Централна поща зад автобусната спирка от 08:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя; 
9. В Изчислителния център – гише № 22 от 09:00 до 16:00 часа, почивни дни събота и неделя;
10. На ЖП Гара зад автобусната спирка на линии 10,13,22,31…41 и пр. от 09:00 до 16:00 часа, с почивен ден неделя;
11. Кв. Виница в Клуб на пенсионера от 08:00 до 16:00 часа, с почивни дни събота и неделя;
12. Обръщач „Почивка“ 10:00 до 16:00 часа, с почивни дни събота и неделя.
Обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.

Информационен център

0700 10 933
 • signali@gtvarna.com
 • за жалби, сигнали, похвали
Лятно четене: Лятно четене

Варна

ясно небе

10°C

Петък

 • 08:25
 • 17:33
 • Max: 10°C
 • Min: 9°C
 • 50
 • 1024
 • 3.6
 • Събота
  • 10°C
  • 6°C
 • Неделя
  • 11°C
  • 9°C
 • Пон-к
  • 12°C
  • 9°C