В Дружеството постъпи и следното благодарствено писмо: