От 23.10.2017  между  спирка  „ВСУ“   и   спирка  „Изгрев“  и обратно  ще  се  движат  в  следните  часове микробуси с табела ВСУ – Дървен мост, пътуването с тях е безплатно.
 
От спирка ВСУ за Спирка „Изгрев“ и Спирка „Дървен мост“ тръгва в:
06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55.

От „Дървен мост“ за ВСУ тръгва в:
07:06, 07:36, 08:06, 08:36, 09:06, 09:36, 10:06,10:36, 11:06, 11:36, 12:06, 12:36, 13:06, 13:36, 14:06, 14:36, 15:06, 15:36, 16:06, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:06, 19:36, 20:06, 20:36, 21:06, 21:36.
 
 
От спирка „Журналист“ за спирка „Странджа“ с табела „Журналист“ – „Странджа“ в:
06:40, 07:10; 07:40; 8:10; 8:40; 9:10; 9:40; 10:10; 10:40;11:10; 11:40; 12:10; 12:40; 13:10; 13:40; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:10; 16:40; 17:10; 17:40; 18:10; 18:40; 19:10; 19:40; 20:10; 20:40; 21:10 и 21:40 часа
 
От спирка „Странджа“ за спирка „Журналист“ в:
06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10.