Ред и условия за продажба на абонаментни карти

Телефон за контакт на ОП ТАСРУД 0800 40 280

Срок за продажба на абонаментни карти: всеки ден, според работното време на пунктовете.

Необходими документи

Съгласно Нарeдба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници:

 • Учащи - лична карта и ученически бележник
 •  Студенти редовно обучение, включително докторанти - лична карта и студентска книжка със записана текуща учебна година.
 •  Лицата, получаващи пенсия при условията на Глава шеста от Кодекса за социалното осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на територията на гр. Варна - лична карта и пенсионно разпореждане. Имената на лицето, закупило абонаментната карта се отразяват върху нея с подпис на билетния касиер, извършил продажбата.

Съгласно чл.17 ал.2 от гореспоменатата Наредба, Дружеството води регистър за издадените карти, съдържащ трите имена и подпис на лицето, номер на издадената карта, наименование на учебното заведение и общината, в която се намира то /за учениците, студентите и докторантите/, а за гражданите получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст - общината по местоживеене. 

Информационен център

0700 10 933
 • callcenter_busesvarna@abv.bg
 • за жалби, сигнали, похвали
Вярвам и помагам: Вярвам и помагам

Варна

облачно

1°C

Събота

 • 08:28
 • 18:13
 • Max: 7°C
 • Min: 1°C
 • 88
 • 1012
 • 8.23
 • Неделя
  • 3°C
  • 0°C
 • Пон-к
  • 4°C
  • -0°C
 • Вторник
  • 5°C
  • 0°C