За реклама

ЦЕНОРАЗПИС
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА РЕКЛАМНИ ПЛОЩИ ВЪРХУ АКТИВИ НА „ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ” ЕАД  В СИЛА ОТ 29.12.2022 г.

 
1. Ценоразпис с формирани отстъпки за период

Цени наем рекламна площ от 1 кв. м. без добавен ДДС

автобус / тролейбус
период
брандиране дясна страна/врати
лв./месец
брандиране лява страна
лв./месец
брандиране задна част/стъкло
лв./месец
в превозното средство (хенгери, плакати)
лв./месец
1-6 месеца 60.00 50.00 65.00 60.00 - едностранно
100.00 - двустранно
7-12 месеца -7 % до -12 % -7 % до -12 % -7 % до -12 % -7 % до -12 %

Цялостно брандиране превозно средство тип соло автобус марка „Мерцедес”

период лв./месец
1 - 4 месеца 495.00
5 - 8 месеца 435.00
9 - 12 месеца 325.00

Цялостно брандиране превозно средство тип съчленен автобус марка „Мерцедес”

период лв./месец
1 - 4 месеца 660.00
5 - 8 месеца 555.00
 9 - 12 месеца 495.00

Посочените цени са без добавен ДДС.

2.Формиране на отстъпки от наемна цена за определен брой превозни средства при цялостно брандиране:
          - за наемане на рекламна площ за период от 6 /шест/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 5% до 10% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          - за наемане на рекламна площ за период от 12 /дванадесет/ месеца при ангажиране на минимум 2 /две/ превозни средства – от 10% до 15% отстъпка, в зависимост от начина на плащане /еднократно или на вноски/;
          - при ангажиране на всяко следващо превозно средство, след второто се прибавя 1% отстъпка;
          - общо отстъпките не могат да надвишават 20% за всеки отделен договор
3. За наемане на рекламна площ за период от 12 /дванадесет/ месеца и авансово плащане в началото на периода – 9 % отстъпка.

Информационен център

0700 10 933
 • callcenter_busesvarna@abv.bg
 • за жалби, сигнали, похвали
Вярвам и помагам: Вярвам и помагам

Варна

разкъсана облачност

14°C

Събота

 • 06:51
 • 19:33
 • Max: 16°C
 • Min: 9°C
 • 82
 • 1005
 • 3.09
 • Неделя
  • 13°C
  • 9°C
 • Пон-к
  • 13°C
  • 8°C
 • Вторник
  • 12°C
  • 6°C