В Дружеството е получено съобщение, в което се изразява огромна БЛАГОДАРНОСТ от г-жа Ирина Калева към водач на автобус - Карамфил Радев, който е намерил и е върнал мобилния апарат на сина ѝ. 
На 05.07.2022 г. момчето е пътувало по линия № 7, с курс в  19:03 часа ЖП Гара.
Дамата е очарована от постъпката на колегата и човешкото му отношение.

Благодарим на колегата Карамфил Радев, благодарим на всички колеги, които всеки ден намират забравените вещи, пари, документи и ги предават по установения ред, за да бъдат получени от своите собственици!