В деловодството на "Градски транспорт" ЕАД Варна бе получено следното

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО към колегата Даниел Филков
Възхитена съм от водача на автобус по линия 148 в петък (28.10.2022 год.) от Почивка към Владиславово. Около 08:20 ч. автобусът (нов) беше със затворени врати на сп. Явор. Пътниците вече се бяха качили.  След като водача видя две пътнички (едната бях аз) да бързат за работа, изчака ни и отвори врати и после продължи по маршрута. На сп. Музея не успях да запиша номера на превозното средство и не си позволих да разговарям с него в момент, в който изпълнява служебните си задължения.
Моля ръководството на „Градски транспорт” ЕАД да БЛАГОДАРИ на служителя си.
С уважение: Теодора Станчева