БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Антонии Славов
Уважаеми, г-н Директор!
Искам да изкажа искрени БЛАГОДАРНОСТИ на водач № 27 Пламен Стоянов Драгиев, за това, че намери портмонето ми и ми го предаде.
Радвам се, че все още има добри и човечни хора.