В Дружеството постъпи следното благодарствено писмо: